Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 06-15488450

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit: voorzitter mevr. C. Bleijenberg-Maas; secretaris A.J.G. Hogendoorn; penningmeester M.A. Tinga; en de leden dhr. A. Penders en mevr. M. Oskam.

 

Dhr. D.J. Thijsen is ere voorzitter.

 

                                                                              Zij gingen ons voor

 Dit jaar is er gelukkig ons niemand ontvallen

 

                                                                                   Vrijwilligers

 Het bestuur moet dit jaar de loftrompet uitsteken voor onze vrijwilligers. Ook dit jaar was niets hen te veel.

 

 Dinsdagmiddag 13 Maart was er een gezellig samenzijn met onze vrijwilligers. Vrijwel iedereen was er. De uitgebreide tractatie werd bijzonder op prijs gesteld.

 

Mevr. A. Kerpentier heeft dit jaar weer de roosters gemaakt en hield ze de bezoekersaantallen bij.

 Het bestuur is haar daar zeer erkentelijk voor.

 

Onze bibliothecaris heeft aangegeven het veel rustiger aan te gaan doen maar heeft het absoluut niet rustiger aan gedaan.

 

                                                                     Publiciteit

 TV Gelderland heeft ook dit winterseizoen een serie over de Gelderse geschiedenis uitgezonden. Daar kwam Buren ook regelmatig in voor.

 

Vorig jaar was er een uitzending van Verborgen Verleden waarin Armin van Buuren de hoofdpersoon was. Dit jaar is die uitzending op de Belgische tv geweest. Het aantal Belgische bezoekers is daardoor gestegen.

 

Ook dit jaar bezocht een tv ploeg uit Duitsland Buren en de beide musea.

                                                                      

                                                                                Bezoekers

Er zijn duidelijk meer bezoekers geweest dan vorige jaren. Dit mede dankzij de publiciteit

 

Inrichting museum

In de Oranjezaal is de kleine, maar fijne expositie over Philips Willem uitgebreid met wat nieuwe voorwerpen.

 

De toekomst

We zijn lid geworden van Coöperatie Gelders Erfgoed. We kunnen ongeveer 20 uur per jaar gebruik maken van hun expertise zonder dat daar een rekening tegenover staat.

 

Archief /bibliotheek/collectie

Onze bibliothecaris heeft weer veel boeken aan de collectie kunnen toevoegen. 

 

                                                                    Oranjebeurs 2019

De eerste (en enige) internationale Oranjebeurs is goed bezocht. Het positieve financiële resultaat van de beurs was verbluffend.

 

 

                                                                                 diversen

In het Nationaal Militair Museum in Soest is een tentoonstelling gehouden over Willem van Oranje als veldheer. Daar stonden ook twee papieren poppen van Willem van Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren. Er is tweemaal een mailtje verzonden naar het NMM met het verzoek om de poppen te mogen overnemen. Begin November 2018 bleken deze poppen tot de “schatten” van het Marechausseemuseum te behoren. Tot onze grote verbazing werden de poppen alsnog op het bordes afgeleverd.

 

6 April 2019 heeft een delegatie het jaargetijde van Philips Willem bezocht in de St. Sulpitiuskerk in Diest en bloemen gelegd op het graf van “onze” prins. Daarna werden ze onthaald op een diner op kosten van de burgemeester en schepenen van Diest.

 

Giften

Dit jaar heeft het museum hele mooie giften gekregen. Niet alles kon in de collectie worden opgenomen. 

 

Bezoekers

Ook dit jaar werd aan de bezoekers gevraagd uit welke provincie ze kwamen. Dat heeft een nog duidelijker  inzicht gegeven waar de bezoekers vandaan kwamen.

 

Oranjebeurs

Zaterdag 6 april van 10:00 t/m 15:00 uur.

Kom op zaterdag 6 april vanaf 10:00 tot 15:00 uur naar de prinsenhof in Buren en bezoek de oranjebeurs. Voor iedere verzamelaar die zijn of haar vorstelijke collectie wil uitbreiden is het een must om hierbij aanwezig te zijn. Tot 6 april!