Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 06-15488450

 logo b.jpg

 

Regelgeving en doelstelling  van de Stichting Oud Buren.

 

Het bestuur der Stichting bestaat uit minstens vijf leden en kiest uit zijn midden  een  voorzitter, ondervoorzitter,  secretaris,  penningmeester en  archivaris .

Het bestuur doet alles wat het bevorderlijk acht tot het bereiken van het  gestelde doel

De voorzitter vertegenwoordigt de Stichting, in en buiten rechten, waarbij elke handeling  moet steunen op een tevoren genomen bestuursbesluit.

De geldmiddelen der Stichting bestaan uit haar stichtingskapitaal en voorts uit bijdragen, giften, legaten en erfstellingen, subsidies en andere toevallige baten

 

Doelstelling

 

De relatie van ons koningshuis vanaf de voorvaderen ( de Heren van Buren en  de Egmond  Graven van Buren) vanaf Anna Gravin van Buren de eerste vrouw van Willem van Oranje en de hele geschiedenis hierna tot heden, in beeld en geschrift getoond van vele voorwerpen uit het voormalige Kasteel van Buren waaronder de " Mauritskast  ".   We houden de toegang kosten zo laag mogelijk, om een zo breed mogelijk publiek  te kunnen bedienen. Onze organisatie bestaat voor 100% uit vrijwilligers, en het museum heeft veel tevreden bezoekers. Wij krijgen geen subsidie van Overheden wel zo nu en dan schenkingen van verzamelaars.

 

 Museum Buren&Oranje valt in de categorie van 'verzamelmusea'. Dit zijn meestal particuliere musea, die worden gesteund door liefhebbers uit allerlei rangen en standen.

 

Hiermee is gelijk het sterkste punt van het museum genoemd, de verzamelingen zijn uniek in Nederland en (waarschijnlijk) ook wereldwijd.

Het museum heeft veel uitgebreide informatie over de geschiedenis van ons koningshuis, als stambomen en veel aanverwante onderwerpen. Het voorziet in een bepaalde behoefte om de verzamelaar van dienst te zijn.

 

 De steun komt uit vele hoeken en richtingen zoals donaties, schenkingen en bruiklenen van het koningshuis zelf. Vele vrijwilligers hebben hun vrije tijd gestoken in de opbouw en invulling van het museum.

Het museum heeft al jaren hetzelfde logo met een zeer herkenbare huisstijl.

 

Bemensing van het Museum en bestuur wordt volledig gerund door vrijwilligers en er is geen beloningsbeleid, één maal per jaar wordt op een middag in oktober een uitje geregeld voor de vrijwilligers en een diner,  betaald door het Museum Buren & Oranje

Oranjebeurs

Zaterdag 6 april van 10:00 t/m 15:00 uur.

Kom op zaterdag 6 april vanaf 10:00 tot 15:00 uur naar de prinsenhof in Buren en bezoek de oranjebeurs. Voor iedere verzamelaar die zijn of haar vorstelijke collectie wil uitbreiden is het een must om hierbij aanwezig te zijn. Tot 6 april!